• وستاوب
  • میزان در دسترس بودن مسئولان شرکت در مواقع اضطراری

میزان در دسترس بودن مسئولان شرکت در مواقع اضطراری

رأی دهی به این نظرسنجی پایان یافته است


آمار:

No Flash Player Installed


تعداد آرا   1
شروع رأی گیری   2018-01-21 00:00:00
پایان رأی گیری   2018-02-24 00:00:00